• dansk
  • english
+34 670 581 042
DØGNÅBENT - 24/7/365

UDLEJNINGSBETINGELSER

UDLEJNINGSBETINGELSER

1. Fører(e)

Lejer skal være fyldt 23 år og i besiddelse af gyldigt kørekort i minimum 3 år. Medlejer(e) skal godkendes af Costabiler og opfylde de krav der gælder for lejer.

Alle Costabiler udlejningbiler er ansvars-, kasko- (indeholder selvrisiko i overensstemmelse med prislisten) og tyveridækkede (dækker ikke tyveri som følge af forsømmelighed) samt en personskadeforsikring (PAI, Personal Accident Insurance). Forsikringen dækker ikke skader på undervogn/bundkar, kobling, dæk og fælger og heller ikke en erstatningsbil i tilfælde af enhver skade. Forsikringen dækker ikke udskiftning af dæk. Lejer har mulighed for at vælge en selvrisiko forsikring og en super selvrisiko forsikring. Kun hvis lejer har købt en super selvrisiko forsikring dækkes der for skader på undervogn/bundkar, kobling, dæk og fælger. Tyveriforsikringen dækker ikke førerens eller passagerers ejendele. 

2. Forsikringen

Indeholder selvrisiko. Forsikringen dækker ikke førerens eller passagerers ejendele. EFTERLAD DERFOR IKKE DERES EJENDELE I KØRETØJET OG AFLÅS ALTID FORSVARLIGT. Der er gratis vejhjælp, men det er vigtigt, at det bliver det transportfirma, hvis tlf.nr. ligger i handskerummet, ellers skal lejer selv betale for transporten.

3. I tilfælde af ulykke er lejer forpligtet til

Foretage politianmeldelse - udfylde skadesanmeldelse med, minimum, modpartens nummerpladenummer og forsikringsselskab samt så vidt muligt, policenummer, navn og adresse – kort beskrive hændelsen samt notere navnene på evt. vidner – ikke anerkende skyld eller indgå aftaler i forbindelse med hændelsen – ikke forlade køretøjet uden at have truffet passende forholdsregler til at sikre det mod yderligere skade – underrette Costabiler indenfor 12 timer. Costa Biler er ikke forpligtet til at tilbyde lejer et nyt køretøj i tilfælde af ulykke eller indbrud.

4. Uautoriseret brug af køretøjet

Skader, opstået ved uautoriseret brug, på køretøjets ind- og udvendige dele er lejers fulde ansvar. Ved uautoriseret brug af køretøjet er lejer forpligtet til at dække alle udgifter og omkostninger. Uautoriseret brug omfatter, men er ikke begrænset til følgende eksempler: Køretøjet anvendes til at trække eller skubbe andre køretøjer – kørsel på steder, der ikke er beregnet eller udlagt til offentlig trafik så som strande, motorbaner etc. – kørsel på steder, og på en sådan måde, at undervognen kunne blive beskadiget – ignorere køretøjets advarselssignaler – transport af varer eller dyr – person- eller varetransport, der direkte eller indirekte indebærer betaling – videreudlejning – laste køretøjet med flere personer eller bagage end det er indregistreret til – læsse bagage eller andet på taget uden anvendelse af tagbagagebærer - efterlade genstande synlige i køretøjet – tilsnavse køretøjet indvendigt i usædvanlig grad – føre køretøjet i træt- eller syg tilstand eller under indflydelse af alkohol, medicin eller narkotika – køretøjet føres af en person, der ikke er angivet i kontrakten – forlade Andaluciens grænser – benytte køretøjet efter udlejningsperiodens udløb – opgive falske informationer om førerne – ikke overholde færdselsreglerne.
Lejer er ansvarlig for bilens markedsværdi. Lejer er ansvarlig for at køre bilen således, som forholdene tillader det og altid overholde fartgrænserne. I modsat fald har Costa Biler Rent-A-Car ret til at bede om erstatning i overensstemmelse hermed og endvidere at anmode lejer om betaling for reparationer, der overstiger selvrisikoen.

5. Tab af bilnøgler

Lejer vil blive opkrævet omkostningerne ved fremstilling af nye nøgler, dog mindst 135 € pr. gang.

Det påhviler lejer at betale alle udgifter forbundet med leveringen af reservenøgler.

6. Færdselsforseelser

Lejer betaler alle bøder og omkostninger i forbindelse med lovovertrædelser. Hvis køretøjet beslaglægges af myndighederne på grund af lejers handlinger eller manglende handlinger, er lejer, uanset årsag, ansvarlig herfor og skal holde Costa Biler økonomisk skadefri.

7. Vedligeholdelse

Lejeren modtager køretøjet i god stand og er forpligtet til at holde det i almindelig forsvarlig stand.
Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra Costabiler

8. GENERAL CONDITIONS FOR ONLINE RESERVATIONS FOR CAR HIRE.

Online booking services are intended to reserve a hire car and / or electronic hiring of our services and products. The use of these services implies the full and unreserved acceptance and validity of each and every one of the terms or conditions set forth herein:

Procedure: To use the service the user will receive a confirmation email in which the details of your purchase order will be included.

Guarantee: The reservation is confirmed and guaranteed by credit card.

Booking cancellation policy: In case of cancellation in the 24 hours prior to the reservation, no cancellation fee is charged. Within 24 hours of the reservation start time and in case of "no show" a Service Fee of 5€ may be charged.